Συμβουλευτική Φυσικοθεραπεία
Αναγνωρίζει το ακριβές αίτιο των συμπτωμάτων • Αναγνωρίζει τις αίτιες και τους προδιαθετικούς παράγοντες. • Παρέχει αποκατάσταση μετά από επαγγελματικά ατυχήματα και αθλητικές κακώσεις • Παρέχει αποκατάσταση και εκπαίδευση πριν και μετά από χειρουργικές επεμβάσεις • Παροχή ειδικού εξοπλισμού και συμβουλές για σωστή χρήση αυτού